زمرد

  • نام نویسنده
  • تاریخ
زمرد

زمرد یا Emeraude و Emerald یکی از سنگهای قیمتی است که به رنگ سبز است و هرچه بزرگتر باشد گران بها تر است. قدما می پنداشتند که نظر بر زمرد چشم افعی را کور می کند و به فارسی دوال یا دو بال نامیده می شود. این کلمه در اصل از کلمه smaragditeو smaragdus و smaralda به معنی بدون شاهد مشتق شده است.

بیرونی می گوید: " زمرد و زبرجد دو اسم مترادف باشند یک معنی و زبرجد عام است یعنی نوع " جید" و " ردی" هر دو را شامل است لکن زمرد تنها اطلاق بر نوع جید ( یشم) jade شود. " گفته اند استفاده از انگشتری زمرد در رفع صرع در شخصی که مصروع نباشد مؤثر است و اگر بر خاتم طلا سوار شود در رفع طاعون مؤثر است.

در بعضی کتب رنگ زمرد را قرمز گفته اند و به همین جهت در " صبح الاعشی" آمده است:

" زمرد در آغاز می خواست یاقوت شود و رنگ آن سرخ بود ولی به علت شدت تکاثف سرخی بر روی هم سیاهی بر آن عارض گردید و سرخی و سیاهی به هم درآمیخت و رنگ آن سبز گردید ( ج2 ص 103)

زمرد+p-k=v

مصارف: تدارک شفا ، انرژی دادن به تنفس، تقویت ریه ها، افزایش انعطاف پذیری ذهنی و قابلیت سازش ( آرام کردن تشویش) ، تنظیم دستگاه عصبی، کمک به توقف درد عصبی، بهبود سخن گفتن و هوشیاری، سرطان، بیماری های دژنراتیو.

طرز استفاده: در صورتیکه با طلا استفاده شود موجب کاهش vk و با نقره موجب کاهش P  می شود. حلقه را می توان در انگشت میانی و کوچک هر یک از دو دست استفاده کرد.

خاکستر: پانابهاسما Pannabhasma

آثار: تقویت کننده عصبی ، ترمیم کننده، تونیک ( تقویت کننده).

مصارف:  ناتوانی عصبی و عمومی، تونیک قلب، آسم، اولسرها، بیماری های جلدی، تب ها، عفونت ها، تونیک کودکان.

 

 

تعداد بازدید : 1827

ارسال نظر

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 5 و 3 =