تاریخچه

مردمان ماقبل تاریخ ازگزنه برای تغذیه استفاده می کردند واین مورد تا قرن16 میلادی ادامه داشت. عده ای معتقدند این گیاه، حتی درعصر حجر نیز مورد استفاده بوده است.

تاریخ استفاده درمانی از گزنه نیز به زمانهای دور می رسد و از قدیم الایام گزنه را در درمان سرما خوردگی به کارمی بردند.

دیوسکوریدس برای گزنه، 2گونه متمایزقائل بود، یکی با برگ های پهن ودیگری با برگ های کوچک وجوشانده دانه گزنه در شراب انگور را دارویی مقوی باء ومخلوط آن رادرعسل، خلط آور ومعالج بیماری های سینه می دانست.

وی برای جوشاندۀ برگ گزنه، اثر مدر، ملین وقاعده آورقائل بودوله شده برگ تازه گزنه را دررفع ناراحتی ناشی ازگزش مار ودرمان زخم های قانقاریایی، اولسرها، تومورها، زخم های چرکین و... دارویی شفا بخش می انگاشت.

جالینوس حکیم درقرن دوم میلادی، کلیه موارد درمانی ذکرشده توسط دیوسکوریدس راتائید کرد. درقرون وسطی اختصاصات درمانی دیگری هم به انواع گزنه نسبت داده شد ازجمله درقرن 12میلادی سنت هیلدگاردSt Hildegard ، ازدانه گزنه برای تسکین درد معده استفاده می نمود و اطبای دیگرازگزنه برای درمان آنژین، اخلاط خونی، سرطان، بیماری های مربوط به طحال و... استفاده می کردند.

درطی این دوران ازگزنه جهت رفع بیماری های کلیه ودراستعمال خارج، ازشیره تازه گیاه درتسکین درد مفاصل استفاده می شد.

درقرن16و17 میلادی، ازگزنه برای معالجه خونروی واستسقاء(آب آوردن بافتها) استفاده می شد.بابررسی های جدید انجام شده توسط دکتر لکلرکH.Leclerc درسالهای1925و1931 میلادی، نشان داده شد که شیره تازه گزنه دو پایه، دارای اثر تنگ کننده عروق است وازآن می توان دردرمان خونروی های رحم وخونروی درفاصله دو قاعد گی همراه هموفیلی، خونروی ازبینی، رفع اخلاط خونی، سود برد.

نتایج بررسی های دیگر نشان داد که با مصرف گزنه،فشار خون بالا می رود وحرکات قلب تند می شود.


 

منابع

1- گیاهان معجزه ساز، دکتر فرخ سیف بهزاد چاپ اول 1389 انتشارات تهران.

2- گیاهان دارویی دکتر علی زرگری دوره 4جلدی ج4چاپ چهارم 1368 انتشارات دانشگاه تهران.

 

 

 

 

Back